Final Exams (Theory Subjects) .. สอบปลายภาค (วิชาทฤษฎี เริ่มวันจันทร์ที่)
Apr
22
to Apr 26

Final Exams (Theory Subjects) .. สอบปลายภาค (วิชาทฤษฎี เริ่มวันจันทร์ที่)

….

These are the final theoretical exams of the semester for Intakes 60 and 62. Good luck!

..

ช่วงการสอบวิชาทฤษฎี ปลายภาคเรียนนี้ สำหรับรุ่น 60 และ 62 ขอให้ทุกคนโชคดี!

….

View Event →

Final Exams (Practical Subjects) .. สอบปลายภาค (กลุ่มวิชาภาคปฏิบัติ)
Apr
17
to Apr 19

Final Exams (Practical Subjects) .. สอบปลายภาค (กลุ่มวิชาภาคปฏิบัติ)

….

Students will have their final exams for their practical subjects, including Kitchen Operations and Restaurant Service. Good luck!

..

นักศึกษาจะสอบปลายภาคในรายวิชาภาคปฏิบัติ รวมถึงการดำเนินงานครัว และการบริการในร้านอาหาร ขอให้ทุกคนโชคดี!

….

View Event →
School Closed For Songkran Festival  ..  วันสงกรานต์ (โรงเรียนปิดทำการ)
Apr
15
to Apr 16

School Closed For Songkran Festival .. วันสงกรานต์ (โรงเรียนปิดทำการ)

….

I-TIM will be closed for Songkran, the Thai New Year Celebration! Have fun and stay safe!

..

ไอทิมปิดทำการเนื่องในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ สุขสันต์วันปีใหม่ไทย -- ขอให้ทุกท่านมีความสุข สนุกสนาน เดินทางปลอดภัย!

….

View Event →
First-Year Field Trip To Sima Thani Hotel and PB Valley Winery .. ทัศนศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ โรงแรมสีมาธานี และโรงไวน์พีบี แวลลีย์
Mar
1
to Mar 2

First-Year Field Trip To Sima Thani Hotel and PB Valley Winery .. ทัศนศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ โรงแรมสีมาธานี และโรงไวน์พีบี แวลลีย์

….

On this two-day field trip students will visit Nakhon Ratchasima in northeast Thailand where they will stay at Sima Thani hotel and get a behind-the-scenes tour from the senior management. After learning firsthand about the daily operation of a large hotel, they will stop at PB Valley Winery to learn about winemaking and enjoy some of the locally produced wine!

...

ในช่วง 2 วันนี้ นักศึกษาจะไปทัศนศึกษาที่จังหวัดนครราชสีมา ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยจะพักที่โรงแรมสีมาธานี และได้ชมเบื้องหลังการทำงานจากผู้บริหารและทีมงาน หลังจากเรียนรู้การปฏิบัติงานประจำวันที่โรงแรมขนาดใหญ่แล้ว นักศึกษายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำไวน์ที่โรงไวน์พีบี แวลลีย์ และยังได้ชิมไวน์ท้องถิ่นอีกด้วย!

….

View Event →
Student Elections ..  การเลือกตั้งประธาน และหัวหน้านักศึกษา
Feb
7
8:00 AM08:00

Student Elections .. การเลือกตั้งประธาน และหัวหน้านักศึกษา

….

Students will choose their class representatives and the President of the I-TIM student body. Good luck to all the candidates!

..

การเลือกตัวแทนหัวหน้านักศึกษา และประธานนักศึกษาใกล้เข้ามาทุกที ขอให้ผู้สมัครทุกคนโชคดี

….

View Event →
Hospitality Management Certificate Program .. หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารจัดการโรงแรม
Jan
26
to Feb 3

Hospitality Management Certificate Program .. หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารจัดการโรงแรม

….

The Hospitality Management Certificate Course is one of our most popular short courses. Designed for hotel owners, hotel managers, potential hotel investors, or any interested business person, the ten-day course delivers current best practices, procedures, management theories and techniques. 

With our curriculum sanctioned by the Department of Provincial Administration, certificate recipients will be eligible to be registered as a hotel manager in Thailand. Participants in this course will study leadership techniques, accounting for hotels (including budgeting and cost control and analysis), risk analysis, negotiation techniques, professional ethics, cross-cultural strategies and human resource management.  

..

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารจัดการโรงแรมเป็นหนึ่งในหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่เป็นที่นิยมที่สุดของเรา

ออกแบบสำหรับผู้ประกอบการ ผู้จัดการ และผู้มีศักยภาพในการลงทุนด้านการโรงแรม หรือนักธุรกิจผู้สนใจ หลักสูตรอบรมระยะเวลา 10 วัน ประกอบไปด้วย หลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง กระบวนการ ทฤษฎีและเทคนิคการจัดการ

ด้วยหลักสูตรของเราที่อนุมัติโดยกรมการปกครอง กระทรวมหาดไทย โดยภายหลังการอบรม ผู้รับเข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรสามารถบรรจุเป็นผู้จัดการโรงแรมในประเทศไทย

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการอบรมนี้จะได้เรียนรู้เทคนิคความเป็นผู้นำ การบัญชีสำหรับโรงแรม (รวมถึงการจัดงบและการควบคุมต้นทุน และการวิเคราะห์) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เทคนิคการเจรจาต่อรอง จริยธรรมวิชาชีพ กลยุทธ์ข้ามวัฒนธรรม และการจัดการทรัพยากรบุคคล

….

View Event →
Wai Kru and Freshy Day for Intakes 60 and 62 .. พิธีไหว้ครูและรับน้องใหม่สำหรับรุ่น 60 และ 62
Jan
24
9:00 AM09:00

Wai Kru and Freshy Day for Intakes 60 and 62 .. พิธีไหว้ครูและรับน้องใหม่สำหรับรุ่น 60 และ 62

….

Wai Kru and Bai Sri are traditional Thai celebrations that mark respect for teachers and the beginning of the learning journey for students.  

Freshy Day is a fun day of activities and performances that help the new students get to know each other and make friends.

..

พิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีต่างเป็นพิธีดั้งเดิมตามประเพณีไทยที่ศิษย์แสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเดินทางในเส้นทางสายนี้

….

View Event →
Orientation Day for Intakes 60 & 62 (And First Day of Class!) .. วันปฐมนิเทศน์สำหรับรุ่น 60 และ 62 (และเริ่มเรียนวันแรก)
Jan
14
8:30 AM08:30

Orientation Day for Intakes 60 & 62 (And First Day of Class!) .. วันปฐมนิเทศน์สำหรับรุ่น 60 และ 62 (และเริ่มเรียนวันแรก)

….

Welcome (and Welcome Back) to I-TIM!

..

ยินดีต้อนรับ (และต้อนรับนักศึกษาเก่ากลับมา) สู่ไอทิม !

….

View Event →
Internship Seminar for Returning Students (Intake 60) .. สัมมนาสำหรับนักศึกษาที่กลับมาจากการฝึกงาน (รุ่น 60)
Dec
17
9:00 AM09:00

Internship Seminar for Returning Students (Intake 60) .. สัมมนาสำหรับนักศึกษาที่กลับมาจากการฝึกงาน (รุ่น 60)

….

Returning students will submit their final internship reports and share their experiences with their colleagues. We look forward to welcoming you all back and hearing about what you’ve been up to!

..

นักศึกษาจะส่งรายงานการฝึกงานและแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนๆ เราหวังว่าจะได้ต้อนรับนักศึกษาทุกคนและได้ฟังเรื่องราวต่างๆ ที่ได้ประสบพบเจอ !

….

View Event →
Bangkok University Pre-Test .. สอบ Pre-Test มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Dec
14
1:00 PM13:00

Bangkok University Pre-Test .. สอบ Pre-Test มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

….

Interested students can sit for the Bangkok University pre-admission test on the I-TIM campus. As one of our partner universities, Bangkok University allows I-TIM graduates to use their credits towards a Bachelor degree in a related field.

..

นักศึกษาที่สนใจสามารถมาเข้าสอบ pre-admission มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ที่สถาบันไอทิม ในฐานะหนึ่งในมหาวิทยาลัยพันธมิตรของเรา นักศึกษาไอทิมสามารถนำหน่วยกิตไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องได้

….

View Event →
Hospitality Management Certificate Course (Registration is Now Open!)
Nov
17
to Nov 25

Hospitality Management Certificate Course (Registration is Now Open!)

The Hospitality Management Certificate Course is one of our most popular short courses.  

Designed for hotel owners, hotel managers, potential hotel investors, or any interested business person, the ten-day course delivers current best practices, procedures, management theories and techniques. 

With our curriculum sanctioned by the Department of Provincial Administration, certificate recipients will be eligible to be registered as a hotel manager in Thailand. 

Participants in this course will study leadership techniques, accounting for hotels (including budgeting and cost control and analysis), risk analysis, negotiation techniques, professional ethics, cross-cultural strategies and human resource management.  

View Event →
Laundry Technology Short Course
Jun
7
to Jun 10

Laundry Technology Short Course

Our Laundry Technology Short Course, designed in partnership with Ecolab Thailand, is a three day course on the science, practice, and management of laundry services. 

The course features practical and theoretical learning, and successful participants receive a certificate from I-TIM and Ecolab. 

View Event →
Pre-Study Begins!
Apr
17
9:00 AM09:00

Pre-Study Begins!

New I-TIM students will begin preparation classes before the start of the official semester. With a focus on English skills, the four week pre-study program is an opportunity for students to get to know their new classmates and practice speaking, listening and vocabulary! Good luck and have fun! 

View Event →