Internships Begin .. วันเริ่มฝึกงาน
Nov
11
9:00 AM09:00

Internships Begin .. วันเริ่มฝึกงาน

….

Students will head out across Thailand and around the world to begin their internships!

..

ช่วงฝึกงานเริ่มต้นแล้ว นักเรียนไอทิมจะเดินทางไปฝึกงานตามสถานประกอบการทั่วไทย และในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

….

View Event →
.... Hospitality Management Certificate Course (Registration is Now Open!) .. หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารจัดการโรงแรม ....
Nov
23
to Dec 1

.... Hospitality Management Certificate Course (Registration is Now Open!) .. หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารจัดการโรงแรม ....

….

The Hospitality Management Certificate Course is one of our most popular short courses.  

Designed for hotel owners, hotel managers, potential hotel investors, or any interested business person, the ten-day course delivers current best practices, procedures, management theories and techniques. 

With our curriculum sanctioned by the Department of Provincial Administration, certificate recipients will be eligible to be registered as a hotel manager in Thailand. 

Participants in this course will study leadership techniques, accounting for hotels (including budgeting and cost control and analysis), risk analysis, negotiation techniques, professional ethics, cross-cultural strategies and human resource management.  

..

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารจัดการโรงแรมเป็นหนึ่งในหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่เป็นที่นิยมที่สุดของเรา

ออกแบบสำหรับผู้ประกอบการ ผู้จัดการ และผู้มีศักยภาพในการลงทุนด้านการโรงแรม หรือนักธุรกิจผู้สนใจ หลักสูตรอบรมระยะเวลา 10 วัน ประกอบไปด้วย หลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง กระบวนการ ทฤษฎีและเทคนิคการจัดการ

ด้วยหลักสูตรของเราที่อนุมัติโดยกรมการปกครอง กระทรวมหาดไทย โดยภายหลังการอบรม ผู้รับเข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรสามารถบรรจุเป็นผู้จัดการโรงแรมในประเทศไทย

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการอบรมนี้จะได้เรียนรู้เทคนิคความเป็นผู้นำ การบัญชีสำหรับโรงแรม (รวมถึงการจัดงบและการควบคุมต้นทุน และการวิเคราะห์) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เทคนิคการเจรจาต่อรอง จริยธรรมวิชาชีพ กลยุทธ์ข้ามวัฒนธรรม และการจัดการทรัพยากรบุคคล

….

View Event →

Final Exams (Theory Subjects) .. สอบปลายภาค (วิชาทฤษฎี เริ่มวันจันทร์ที่)
Oct
15
to Oct 18

Final Exams (Theory Subjects) .. สอบปลายภาค (วิชาทฤษฎี เริ่มวันจันทร์ที่)

….

These are the final theoretical exams of the semester for Intakes 60 and 62. Good luck!

..

ช่วงการสอบวิชาทฤษฎี ปลายภาคเรียนนี้ สำหรับรุ่น 60 และ 62 ขอให้ทุกคนโชคดี!

….

View Event →
Final Exams (Practical Subjects) .. สอบปลายภาค (กลุ่มวิชาภาคปฏิบัติ)
Oct
7
to Oct 11

Final Exams (Practical Subjects) .. สอบปลายภาค (กลุ่มวิชาภาคปฏิบัติ)

….

Students will have their final exams for their practical subjects, including Kitchen Operations and Restaurant Service. Good luck!

..

นักศึกษาจะสอบปลายภาคในรายวิชาภาคปฏิบัติ รวมถึงการดำเนินงานครัว และการบริการในร้านอาหาร ขอให้ทุกคนโชคดี!

….

View Event →
Service Practical Week .. สัปดาห์การฝึกปฏิบัติ งานครัวและงานบริการ
Sep
16
to Sep 30

Service Practical Week .. สัปดาห์การฝึกปฏิบัติ งานครัวและงานบริการ

….

Students in the two-year diploma program will have their Kitchen Operation and Restaurant Service practical evaluations. Working in teams, they will design a restaurant concept and prepare and serve a fine-dining menu to invited guests. Good luck and bon appétit! 

..

ตลอดสัปดาห์นี้นักเรียนหลักสูตรวุฒิบัตร 2 ปี ต้องผ่านการทดสอบ และฝึกปฏิบัติงานครัว และงานบริการ เพื่อที่ทุกคนจะได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม โดยนักเรียนจะเป็นผู้ออกแบบธีมร้านอาหาร และเมนู รวมถึงการเชิญลูกค้า

ขอให้ทุกคนโชคดี

….

View Event →
Graduation Ceremony 2019 .. พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปี 2019
Sep
6
9:30 AM09:30

Graduation Ceremony 2019 .. พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปี 2019

….

Please join us in celebrating the graduation of students from Intakes 57, 58, 59, 60, and 61!

There will be a ceremony followed by refreshments and photo opportunities with instructors and fellow graduates.

We look forward to seeing all of you there to celebrate your hard work!

Please see the schedule below for more details.

For those graduates who cannot attend, please contact the school after the graduation ceremony to make arrangements to collect your certificates and diplomas!

..

ขอเชิญผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง และ เพื่อน ๆของนักศึกษารุ่น 57, 58, 59,60 และ 61 ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 

พิธีนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการฉลอง และ แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

แล้วพบกันที่โรงเรียน

โปรดดูรายละเอียดกำหนดการด้านล่าง

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีได้นั้น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนหลังจากวันงานพิธีเพื่อติดต่อนัด  หมายรับวุฒิบัตรและใบแสดงผลการศึกษา

….

Download Schedule

View Event →
First-Year Field Trip To Sima Thani Hotel and PB Valley Winery .. ทัศนศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ โรงแรมสีมาธานี และโรงไวน์พีบี แวลลีย์
Aug
30
to Aug 31

First-Year Field Trip To Sima Thani Hotel and PB Valley Winery .. ทัศนศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ โรงแรมสีมาธานี และโรงไวน์พีบี แวลลีย์

….

On this two-day field trip students will visit Nakhon Ratchasima in northeast Thailand where they will stay at Sima Thani hotel and get a behind-the-scenes tour from the senior management. After learning firsthand about the daily operation of a large hotel, they will stop at PB Valley Winery to learn about winemaking and enjoy some of the locally produced wine!

..

ในช่วง 2 วันนี้ นักศึกษาจะไปทัศนศึกษาที่จังหวัดนครราชสีมา ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยจะพักที่โรงแรมสีมาธานี และได้ชมเบื้องหลังการทำงานจากผู้บริหารและทีมงาน หลังจากเรียนรู้การปฏิบัติงานประจำวันที่โรงแรมขนาดใหญ่แล้ว นักศึกษายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำไวน์ที่โรงไวน์พีบี แวลลีย์ และยังได้ชิมไวน์ท้องถิ่นอีกด้วย!

….

View Event →
Student Elections ..  การเลือกตั้งประธาน และหัวหน้านักศึกษา
Aug
5
8:00 AM08:00

Student Elections .. การเลือกตั้งประธาน และหัวหน้านักศึกษา

….

Students will choose their class representatives and the President of the I-TIM student body. Good luck to all the candidates!

..

การเลือกตัวแทนหัวหน้านักศึกษา และประธานนักศึกษาใกล้เข้ามาทุกที ขอให้ผู้สมัครทุกคนโชคดี

….

View Event →
Compensation for King Maha Vajiralongkorn's Birthday (School Closed) .. วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
Jul
29
9:00 AM09:00

Compensation for King Maha Vajiralongkorn's Birthday (School Closed) .. วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

….

Today I-TIM will be closed all day in observance of His Majesty King Maha Vajiralongkorn's Birthday

..

โรงเรียนปิดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

….

View Event →
Wai Kru and Freshy Day for Intakes 61 and 63 .. พิธีไหว้ครูและรับน้องใหม่สำหรับรุ่น 61 และ 63
Jul
18
9:00 AM09:00

Wai Kru and Freshy Day for Intakes 61 and 63 .. พิธีไหว้ครูและรับน้องใหม่สำหรับรุ่น 61 และ 63

….

Wai Kru and Bai Sri are traditional Thai celebrations that mark respect for teachers and the beginning of the learning journey for students.  

Freshy Day is a fun day of activities and performances that help the new students get to know each other and make friends.

..

พิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีต่างเป็นพิธีดั้งเดิมตามประเพณีไทยที่ศิษย์แสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเดินทางในเส้นทางสายนี้

….

View Event →
Commemorative Event to Honor I-TIM Founder Col. Somchai Hiranyakit .. วันครบรอบวันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรมของ ท่านพันเอกสมชาย หิรัญกิจ
Jun
7
9:30 AM09:30

Commemorative Event to Honor I-TIM Founder Col. Somchai Hiranyakit .. วันครบรอบวันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรมของ ท่านพันเอกสมชาย หิรัญกิจ

….

Today there will be a Buddhist merit-making event to mark the passing of I-TIM Founder Col. Somchai Hiranyakit. 

..

ทำบุญวันครบรอบวันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรมของ ท่านพันเอกสมชาย หิรัญกิจ อดีตผู้ว่าการ ททท. ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานสถาบันไอทิม

….

View Event →
School Closed For Songkran Festival  ..  วันสงกรานต์ (โรงเรียนปิดทำการ)
Apr
15
to Apr 16

School Closed For Songkran Festival .. วันสงกรานต์ (โรงเรียนปิดทำการ)

….

I-TIM will be closed for Songkran, the Thai New Year Celebration! Have fun and stay safe!

..

ไอทิมปิดทำการเนื่องในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ สุขสันต์วันปีใหม่ไทย -- ขอให้ทุกท่านมีความสุข สนุกสนาน เดินทางปลอดภัย!

….

View Event →
Hospitality Management Certificate Program .. หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารจัดการโรงแรม
Jan
26
to Feb 3

Hospitality Management Certificate Program .. หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารจัดการโรงแรม

….

The Hospitality Management Certificate Course is one of our most popular short courses. Designed for hotel owners, hotel managers, potential hotel investors, or any interested business person, the ten-day course delivers current best practices, procedures, management theories and techniques. 

With our curriculum sanctioned by the Department of Provincial Administration, certificate recipients will be eligible to be registered as a hotel manager in Thailand. Participants in this course will study leadership techniques, accounting for hotels (including budgeting and cost control and analysis), risk analysis, negotiation techniques, professional ethics, cross-cultural strategies and human resource management.  

..

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารจัดการโรงแรมเป็นหนึ่งในหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่เป็นที่นิยมที่สุดของเรา

ออกแบบสำหรับผู้ประกอบการ ผู้จัดการ และผู้มีศักยภาพในการลงทุนด้านการโรงแรม หรือนักธุรกิจผู้สนใจ หลักสูตรอบรมระยะเวลา 10 วัน ประกอบไปด้วย หลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง กระบวนการ ทฤษฎีและเทคนิคการจัดการ

ด้วยหลักสูตรของเราที่อนุมัติโดยกรมการปกครอง กระทรวมหาดไทย โดยภายหลังการอบรม ผู้รับเข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรสามารถบรรจุเป็นผู้จัดการโรงแรมในประเทศไทย

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการอบรมนี้จะได้เรียนรู้เทคนิคความเป็นผู้นำ การบัญชีสำหรับโรงแรม (รวมถึงการจัดงบและการควบคุมต้นทุน และการวิเคราะห์) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เทคนิคการเจรจาต่อรอง จริยธรรมวิชาชีพ กลยุทธ์ข้ามวัฒนธรรม และการจัดการทรัพยากรบุคคล

….

View Event →
Orientation Day for Intakes 60 & 62 (And First Day of Class!) .. วันปฐมนิเทศน์สำหรับรุ่น 60 และ 62 (และเริ่มเรียนวันแรก)
Jan
14
8:30 AM08:30

Orientation Day for Intakes 60 & 62 (And First Day of Class!) .. วันปฐมนิเทศน์สำหรับรุ่น 60 และ 62 (และเริ่มเรียนวันแรก)

….

Welcome (and Welcome Back) to I-TIM!

..

ยินดีต้อนรับ (และต้อนรับนักศึกษาเก่ากลับมา) สู่ไอทิม !

….

View Event →
Internship Seminar for Returning Students (Intake 60) .. สัมมนาสำหรับนักศึกษาที่กลับมาจากการฝึกงาน (รุ่น 60)
Dec
17
9:00 AM09:00

Internship Seminar for Returning Students (Intake 60) .. สัมมนาสำหรับนักศึกษาที่กลับมาจากการฝึกงาน (รุ่น 60)

….

Returning students will submit their final internship reports and share their experiences with their colleagues. We look forward to welcoming you all back and hearing about what you’ve been up to!

..

นักศึกษาจะส่งรายงานการฝึกงานและแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนๆ เราหวังว่าจะได้ต้อนรับนักศึกษาทุกคนและได้ฟังเรื่องราวต่างๆ ที่ได้ประสบพบเจอ !

….

View Event →
Bangkok University Pre-Test .. สอบ Pre-Test มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Dec
14
1:00 PM13:00

Bangkok University Pre-Test .. สอบ Pre-Test มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

….

Interested students can sit for the Bangkok University pre-admission test on the I-TIM campus. As one of our partner universities, Bangkok University allows I-TIM graduates to use their credits towards a Bachelor degree in a related field.

..

นักศึกษาที่สนใจสามารถมาเข้าสอบ pre-admission มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ที่สถาบันไอทิม ในฐานะหนึ่งในมหาวิทยาลัยพันธมิตรของเรา นักศึกษาไอทิมสามารถนำหน่วยกิตไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องได้

….

View Event →
Laundry Technology Short Course
Jun
7
to Jun 10

Laundry Technology Short Course

Our Laundry Technology Short Course, designed in partnership with Ecolab Thailand, is a three day course on the science, practice, and management of laundry services. 

The course features practical and theoretical learning, and successful participants receive a certificate from I-TIM and Ecolab. 

View Event →