I-TIMI-TIM ภาษา: Eng อังกฤษ Thai ไทย

ข่าวและกิจกรรม

Latest News

 

Student internship visitation intake 43 & 45

ฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันไอทิม ได้ไปตรวจเยี่ยมนักศึกษาที่กำลังฝึกงานอยู่ในปัจจุบันทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เช่น เชียงใหม่ หัวหิน ภูเก็ต เขาหลัก, พังงา เกาะสมุย พัทยา และขอนแก่น นักศึกษาที่กำลังฝึกอยู่ปัจจุบันเป็นรุ่น 43 และ 45 ช่วงเวลาฝึกงานตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554